הזמנת מונית Taxipool » תנאי שימוש

תנאי שימוש

טקסי פול (Taxipool) (להלן: "השירות") הוא שירות המופעל על ידי חברת Netolink (להלן: "החברה"). תנאי השימוש מגדירים את היחסים המשפטיים בין השירות לבין משתמשי השירות שגולשים באתר האינטרנט בכתובת taxipool.co.il.

בשלב זה אין תנאי שימוש נפרדים של השירות ולפיכך כעת מבוססים על תנאי השימוש של החברה, לפי השינויים המותאים והמחוייבים לשירות.