הזמנת מונית Taxipool » מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

טקסי פול (Taxipool) (להלן: "השירות") הוא שירות המופעל על ידי חברת Netolink (להלן: "החברה"). מדיניות הפרטיות קובעת כיצד השירות או מי מטעמו, אוסף, שומר ומשתמש במידע על משתמשי השירות שגולשים באתר האינטרנט בכתובת taxipool.co.il.

בשלב זה אין מדיניות פרטיות נפרדת של השירות ולפיכך כעת מבוססת על מדיניות הפרטיות של החברה, לפי השינויים המותאים והמחוייבים לשירות.